Del 3.  Någon annans självhjälpsteknik är till ingen nytta för dig.

Vilken teknik eller metod som helst från vilken expert som helst och som du mixar med din egen visdom kommer att aldrig att hjälpa dig annat än temporärt. 

Svaret till ditt dilemma ligger inom dig. Välj din egen lösning istället för någon annans. 

Du har en egen direktlinje till din visdom. Det finns däremot ingen koppling mellan dina känslor och omständigheterna och behovet att hitta svar utifrån kommer att minska. 

I Kärlek. 

❤️❤️❤️

Annonser