Det finns ingen rationell förklaring till visdom. Några säger att det är något vi får med ålder och erfarenhet. Andra vill påstå att den finns inom oss från födsel och ohejdad vana. 

När någon säger ”Förklara visdom för mig”. Vad ber de om egentligen? Jo. De ber oss reducera visdom till något som deras intellekt kan förstå och ”se”.

Visdom fungerar inte så. Det är omöjligt. 

Visdom är bortom intellekt. Det är utanför våra sinnen. Det är nonsens. Non-sense. 

Det är därför människor känner visdom och kan inte förklara hur. 

Gör inte misstaget att tro att intellektet är oanvändbart. Vi kan använde det när vi vet hur. 

Intellektet kan berätta viktigs saker för oss. Tex när något är bortom mig. Bortom oss. Det där oförklarliga. 

Det är då intellektet behöver veta att det är dags att sluta försöka förstå. Det finns dock ett problem med oss människor. Vi vet inte hur vi ska stoppa intellektet från 

Annonser