15 viktiga punkter enligt Garret Kramer. Och han har rätt. 
1. Våra känslor kommer från våra tankar. De är aldrig resultatet av omgivning, yttre omständigheter eller vad någon gör eller säger. 
2. Alla levande människor har ett psykologiskt immunsystem som automatiskt rätar upp ett bekymrat sinne. 
3. Vi kan manipulera en tanke när den dyker upp i vårt medvetande. Vi har dock ingen kontroll över när den kommer eller när den går. 
4. Strategier för att hantera överflödiga tankar fungerar aldrig. Av den enkla anledningen att de skapar just det. Överflödiga tankar. 
5. Tekniker och metoder eller med ett ord strategier, är skapade för att ”fixa” något som inte är trasigt, berg- och dal-banan i det mänskliga livet. 
6. Självförtroende (ett utslag av tydlighet) orsakar ökad prestation. Ökad prestation skapar aldrig självförtroede. 
7. Vinnarskalle och stillhet är inte sina motsatser. 
8. Visdom är att veta att vinintresse har alla svar – och det är helt okej. 
9. Passion slår hårt arbete alla gånger. 
10. De bästa coacherna har färre regler. Inte fler. 
11. En sann ledare lockar ut din medfödda visdom. Han eller hon är inte förmedlaren. 
12. I motsats till teorier och koncept behöver sanningen ingen data, procent,research eller faktakoll. När sanningen blir uppenbar för dig vet du. 
13. Känslan av kärlek är grunden för ett klart sinne. Det är det enda i livet som inte kräver en tanke. 
14. Emedan det ofta ser ut som att vi har full kontroll på utgången är det i verkligheten en annan större andlig intelligens som verkar i bakgrunden. Vi är därför i sanning fria. 
15. Alla levande människor söker den gods känslan. Sorgligt nog är det mycket få som vet var den goda känslan finns att hitta. 

Annonser