Meditation är en enkel process

Att se sin egen själ

Att låta bli att slåss med själen

Att låta bli att kontrollera den

Att vara kvar, som ett vittne utan valmöjlighet

Notera vilken tanke som än passerar, utan värdering för eller emot

Ge den inget namn

Att den aldrig skulle ha kommit till dig

Att det är en ful tanke eller

Att det är en mycket vacker och dygdig tanke

Du kan låta bli att döma

Du kan förbli fördomsfri

Därför att i samma ögonblick som du dömer lämnar du meditationen

Du blir identifierad 

Du blir antingen vän eller fiende

Du skapar relationer

Meditation betyder

Att du är fri från relationen med dina tankar. Ytterligt fri. 

Annonser