Hem

Den saknade pusselbiten – Medvetande

Lämna en kommentar

Medvetande

Allt levande har fått kraften i Sinnet, Medvetandet och Tanken vilket ger oss förmågan att se den gudomliga skapelsen i form.

 

Medvetande är gåvan av Medvetenhet.

 

Medvetande tillåter oss att se form. Form är ett uttryck av Tanken.

 

Någonstans i det innersta av vårt Medvetande ligger svaren på alla frågor mänskligheten söker.

 

När Medvetandet sjunker tappar vi våra känslor av kärlek och förståelse och istället upplever vi en värld av tomhet, vilsenhet och förtvivlan.

 

När Medvetandet höjs, återfår vi Tankens renhet och vår känsla av kärlek och förståelse återkommer till oss.

 

Mental hälsa ligger inbyggt i alla männisskors Medvetande och kan skymmas av våra egna förgiftade tankar.

 

Det är därför vi ska se bortom våra förgiftade tankar för att finna den renhet och visdom som alltid finns i vårt Medvetande.

 

När de vise ber oss att leta inom oss själva, pekar de bortom vår intellektuella analys av våra personliga tankar, till en högre nivå av kunskap, vår visdom.

 

Visdom är den medfödda intelligens som alla har tillgång till djupt inne sin själ, innan den blivit förgiftad av den yttre världens skapelse.

 

Hitta din andliga visdom som ska vägleda dig genom livet inifrån.

 

Det är där du ska finna dina känslor av kärlek, förståelse och tillfredställelse.

 

Att den döve inte kan höra oceanens vågor slå mot stranden eller att den blinde inte kan se det vackra i en aftonrodnad, betyder inte att varken havet eller himlen inte existerar.

 

Så, som den blinde, slut dina ögon.

Som den döve, blockera dina öron; gå inåt och bli varse att allt du sökt redan finns där, inom dig.

Det är så den blinde ser och den döve hör.

 

Min översättning av kapitlet ”Consciousness” från ”The Missing Link” av Sydney Banks

Annonser

KDs riksting 

Lämna en kommentar

KD har fått för sig att bara för att S, MP genomför sin politik i enlighet med att de är största blocket så är det både odemokratiskt och farligt för landet och att det enda de kan göra är att riva upp DÖ. 

Säg att S, MP och V haft majoritet så hade politiken varit densamma. Skulle KD då också rivit upp valresultatet? Kallat det odemokratiskt? Märkligt att se ett högsta beslutande organ vara så vilse.

Beslutet är inte tagit ännu. 

TUT – A note from the Universe

Lämna en kommentar

 It isn’t easy at first, Iwan, but one of the greatest gifts you could ever give someone who makes your heart soar is the freedom to learn their own lessons, at their own pace.
Even trickier is discovering that one of the greatest gifts you could ever give someone who gets on your nerves is the freedom to learn their own lessons, at their own pace.
And perhaps most challenging of all is understanding that one of the greatest gifts you could ever give yourself is the realization that your heart soaring and your nerves fraying have never been dependent upon other people and their lessons.
Tallyho, 

    The Universe

Tankar om pengar

Lämna en kommentar

Av en tillfällighet fick jag möjlighet att vara med på ett webinar med Dave Kelly i somras. På en solig veranda, hos min bästaste vän Peter, körde Dave ett spontant möte på nätet. Vi var några tappra få som dök upp och delade våra tankar om pengar. 

Hela eller rättare sagt en stor del av mitt liv, de senaste dryga 30 åren har pengar varit ett ständigt återkommande ämne i mina tankar och därmed mitt liv. 

Tre skilsmässor med påföljande underhållsbidrag för fem barn har satt sina spår i min tankeverksamhet och därmed också i min ekonomi. 

Nu kan jag äntligen se ett ljus i mörkret och det började när jag insåg att mina tankar om pengar är den enda orsaken. Aldrig skilsmässorna eller fem barn. Den hör insikten att jag alltid har så mycket pengar som jag behöver i varje stund har gjort livet så mycket enklare. 

Istället för att gräva ner mig i förtvivlan över bristen har den bytts ut till ett förtroende att det på något sätt ordnar sig. Inte så att jag sätter mig i soffan och väntar. Det har öppnat upp för min egen kreativitet och idéer. Tänk om nån talat om det för mig då. För trettio år sen. Inget att sörja över. Det är nu som gäller och just nu är livet perfekt. 

Gör din dag till den bästa hittills. 

❤️🙏😎

Osho

Lämna en kommentar

Meditation är en enkel process

Att se sin egen själ

Att låta bli att slåss med själen

Att låta bli att kontrollera den

Att vara kvar, som ett vittne utan valmöjlighet

Notera vilken tanke som än passerar, utan värdering för eller emot

Ge den inget namn

Att den aldrig skulle ha kommit till dig

Att det är en ful tanke eller

Att det är en mycket vacker och dygdig tanke

Du kan låta bli att döma

Du kan förbli fördomsfri

Därför att i samma ögonblick som du dömer lämnar du meditationen

Du blir identifierad 

Du blir antingen vän eller fiende

Du skapar relationer

Meditation betyder

Att du är fri från relationen med dina tankar. Ytterligt fri. 

Mental styrka. 

Lämna en kommentar

15 viktiga punkter enligt Garret Kramer. Och han har rätt. 
1. Våra känslor kommer från våra tankar. De är aldrig resultatet av omgivning, yttre omständigheter eller vad någon gör eller säger. 
2. Alla levande människor har ett psykologiskt immunsystem som automatiskt rätar upp ett bekymrat sinne. 
3. Vi kan manipulera en tanke när den dyker upp i vårt medvetande. Vi har dock ingen kontroll över när den kommer eller när den går. 
4. Strategier för att hantera överflödiga tankar fungerar aldrig. Av den enkla anledningen att de skapar just det. Överflödiga tankar. 
5. Tekniker och metoder eller med ett ord strategier, är skapade för att ”fixa” något som inte är trasigt, berg- och dal-banan i det mänskliga livet. 
6. Självförtroende (ett utslag av tydlighet) orsakar ökad prestation. Ökad prestation skapar aldrig självförtroede. 
7. Vinnarskalle och stillhet är inte sina motsatser. 
8. Visdom är att veta att vinintresse har alla svar – och det är helt okej. 
9. Passion slår hårt arbete alla gånger. 
10. De bästa coacherna har färre regler. Inte fler. 
11. En sann ledare lockar ut din medfödda visdom. Han eller hon är inte förmedlaren. 
12. I motsats till teorier och koncept behöver sanningen ingen data, procent,research eller faktakoll. När sanningen blir uppenbar för dig vet du. 
13. Känslan av kärlek är grunden för ett klart sinne. Det är det enda i livet som inte kräver en tanke. 
14. Emedan det ofta ser ut som att vi har full kontroll på utgången är det i verkligheten en annan större andlig intelligens som verkar i bakgrunden. Vi är därför i sanning fria. 
15. Alla levande människor söker den gods känslan. Sorgligt nog är det mycket få som vet var den goda känslan finns att hitta. 

A beautiful feeling is a gift. 

Lämna en kommentar

Syd Banks Said that and he was right. When I’m chewing on that thought this is coming to me. 

Every feeling is a gift. 

We are Living in the feelings of our thoughts and that feeling, beautiful or not, is talking to us. As a gift from universal Mind. 

It’s a guide telling us in what direction we are heading. You know from that feeling what to do next. 

Older Entries Newer Entries